Енергиен преход по американски

САЩ дълго време бяха огромен нетен вносител на енергия

САЩ са несъмнено най-силната икономика в света, но малко хора си дават сметка за голямата промяна във фундамента на американската мощ през 21 век. Енергията е в основата на всяка голяма индустриална икономика, а САЩ дълго време бяха огромен нетен вносител на енергия. Това ги правеше изключително уязвими и налагаше постоянно военно присъствие в някои региони по света. Днес САЩ е до голяма степен енергийно независима страна и представлява нетен енергиен износител с глобално влияние, което им дава още повече геополитическа сила.

Фактите са ясно видими за непредубедения анализ.

1. Производството на първична енергия в САЩ се увеличава от 62 до 103 quads в периода 2005-2023 г. - това се случва при малък спад на потреблението на първична енергия (5 quads) и се дължи почти изцяло на шистовата революция.

2. Голямата промяна е в добива на газ (от 18 до 39 quads) и нефт (от 11 на 27 quads). Те силно надхвърлят спада в добива на въглища (от 23 на 12 quads).

3. На фона на горните скокове ръстът в производството на ВЕИ (слънце, вятър, биомаса, геотермална енергия) от 4,2 до 8,4 quads е миниатюрен. Всъщност дори само скокът в производството на течни горива от газ (отделна категория) - от 2,3 до 8,4 quads е много по-голям. При хидро и ядрената енергия няма съществени изменения.

4. През 2023 г. САЩ вече изнасят 30 quads енергия - преди всичко под формата на петролни продукти, газ, суров нефт и въглища. Това е еквивалентно на цялото енергийно потребление на Германия Х 3!

5. През 2023 г. нетният внос на енергия в САЩ вече достига -7,8 quads. Това значи, че САЩ вече са голям износител - равно е на цялата консумация на енергия на Франция! Нетен износ има при петролните продукти, газа и въглищата. Само при суровия нефт САЩ все още са нетен вносител, но с все по-малко.

Неслучайно EIA (Американската агенция за енергийна информация) нарича данните от последната графика net imports, тоест нетен внос. Буквално до вчера САЩ бяха огромен нетен вносител на енергия и никой не си е представял, че това може да се промени. Изменението от нетен внос от 30 quads до нетен износ от 7,8 quads в период от само 18 г. е изключително бързо за такава голяма икономика.  Причината е в мащаба на американския енергиен преход - шистовата революция, която отключи гигантски количества енергия не само за тяхната икономика, а за целия свят. Това е част от енергийния преход в реалнoстта (другата е гигантският скок в добива на въглища в Китай и Индия). Той няма нищо общо с мечтите за енергиен преход, с които ни заливат активисти, политици и медии.

*От фейсбук

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения