Ето какво трябва да знаем за пиротехническите изделия

Наближават коледните и новогодишни празници, а паралелно с тях и все по – честото използване на пиротехнически изделия. СДВР Столична полиция разпространи във фейсбук страницата си съвети какво трябва да знаем за тях.

От столичната дирекция предупреждават да не се използват пиротехнически изделия след употреба на алкохол и от лица без надлежната квалификация и разрешение.

Фойерверки:

А) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

Б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;

В) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

Г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност известни като "фойерверки за професионална употреба" и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

Забранява се продажбата на фойерверки:

От категория 1 - на лица под 12 години,

От категория 2 - на лица под 16 години,

От категория 3 - на лица под 18 години;

Съгласно ЗОБВВПИ - не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 2 - до 5 кг. брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки.

- който изгуби взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР, се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

- който намери взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР и/или наруши местоположението им, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

Съгласно ЗОБВВПИ, забраняват се:

- употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

- забраната по ал. 1, т. 6 от закона, не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции, след уведомяване на съответното РУ на МВР по мястото на употребата им.

Съгласно ЗОБВВПИ:

За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. И/или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

За спазване на наредбата следят служителите на МВР и столичен инспекторат.

ПРЕПОРЪКИ:

Закупуването на пиротехнически изделия да се извършва само от лицензирани магазини с издадени разрешения за търговия с пи, при закупуване на пиротехнически изделия, същите задължително трябва да имат наличие на инструкция за употреба на български език и наличието на маркировка ''СЕ''. Забранява се продажбата и търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка. Стриктно да се спазват упътванията за употреба.

Съгласно: НАРЕДБА за обществения ред на територията на Столична община

Чл. 3. Забранява се:

3. употребата на открито на пиротехнически изделия - фойерверки от категория 1, в периода от 22.00 до 8.00 часа, а на 1-ви януари от 01.00 до 10.00 часа

Който нарушава забраните по чл. 3, т. 3, , се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв., става ясно още от публикацията на СДВР Столична Полиция.

Коментари

Задължително поле