Забраняват риболова в част от язовирите

Ползването на държавните язовири само за любителски риболов или само за аквакултури се определя с наредба на министъра на земеделието и министъра на околната среда и водите.

Някои държавни водоеми ще се ползват за отглеждане на аквакултури

Пада ограничението за яз. Дъбника

Част от язовирите държавна собственост, които досега бяха разрешени за любителски риболов, вече ще се използват за питейни нужди или за стопанска дейност.

Промяната е заложена в наредбата за ползване на държавните язовири и правилата за тяхното ползване, предложена за обществено обсъждане.

Пълна забрана за риболов ще има за язовирите Брягово, 40-те извора, Каменец, Мандра, Овча могила, Пампорово, Стойковци, Телиш - 2, Шишманов. От водоеми за любителски риболов те стават такива за отглеждане на аквакултури. Една от причините за промяната, посочена от земеделското министерство, е да бъде премахнато съществуващото ограничение за свободното отглеждане на риба в тях.

По искане на жителите на Враца и организации в язовир Дъбника се разрешава любителският риболов и той вече няма да е определен като водоем за аквакултури.

Язовирите Батак, Белмекен, Голям Беглик, Калин, Кричим, Чаира пък вече ще за питейно-битово водоснабдяване. В тях риболовът ще бъде разрешен извън санитарно охранителната зона.

В същото време водоемите Георги Трайков (Цонево) и Тракиец, които досега се ползваха за питейни нужди, вече ще бъдат изцяло за задоволяване на страстта на рибарите.

Пълната забрана за риболов в язовир Ясна поляна отпада и в него вече може да се лови риба в определена зона.

Язовирите Среченска бара и Пловдивци също стават основно за водоснабдяване, но и при тях ще има зона за риболов.

Тези предложения подлежат на промяна, някои могат да отпаднат, ако има аргументирани становища от граждани или организации, уточни пред “Труд” доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Целта ни е да опазим язовирите, които са за питейни нужди, защото видяхте какво се случи в Перни и язовир Студена, допълни той. Николов уточни, че се обмисля да падне пълната забрана за риболов в язовир Тича и там да се обособи зона за такъв.

Коментари

Задължително поле