Зависимият може да се лекува в извънболнична среда

Лечението на зависимости във вътреболнична среда е подходящо за хора с тежка зависимост.

Важно е да говорим с подрастващите за психоактивните вещества, за техните последствия и дори за възможния фатален край в резултат на злоупотреба. Трудът, който ще вложите за изграждането на добрата комуникация с бунтуващия се тийнейджър, може да ви спести много по-големи трудности за в бъдеще, посочва психологът Мариета Рускова.

Зависимият може да се лекува в извънболнична среда (индивидуална или групова терапия) от добре обучени клиницисти, като този начин на лечение е подходящ за хора, които не са с тежка зависимост и изключително важно – имат силна подкрепяща среда. Дневните центрове са друг вариант за зависимите, които отново имат здрава подкрепяща среда вкъщи.

Лечението на зависимости в рециденциалния модел (вътреболничен) е подходящо за хора с тежка зависимост или на така, която е придружена с друго психиатрично разстройство. За хора, които нямат стабилна подкрепяща среда и/или имат проблемни семейни взаимоотношения, отделянето от средата е от изключителна важност за успеха на терапията. Терапевтичните общности осигуряват защитена среда, в която терапията е по-интензивна и се фокусира върху изграждането на личностна и социална отговорност, и на умения за справяне с проблемите по здрав начин.

лого ММС*Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 от Закона за хазарта за 2019 г. по договор 25-00-2/30.04.2019

Коментари

Задължително поле