НЗОК: Задълженията към фондове в чужбина са за над 270 млн. лв.

НЗОК

МЗ: Изнесените данни не са верни

Предвид ръста на сумите по постъпващите от другите държави искове, възникнали при прилагане на Регламентите вследствие на присъединяването на Република България към Европейския съюз, задълженията на България по Регламентите значително надвишават финансовите възможности на НЗОК, формирани от здравноосигурителни вноски, съобщиха от здравната каса.

Към 31.01.2018 г. задълженията по исковете на другите държави са на стойност 271 200 хил. лв. Средствата в Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност са в размер на 73 000 хил. лв.

Данните за дълговете на НЗОК към чужди здравни фондове, изпратени днес от Касата до медиите, не са верни, заяви след заседанието на Надзорния съвет неговият председател, зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева. По думите й не са верни и изнесените от директора проф. Камен Плочев данни за постъпилите жалби на пациенти, на които е отказано лечение в чужбина по Каса. „Всъщност жалби няма, а тези над 600 лица са хората, които са заявили възстановяване на плащанията след лечение в чужбина“, обясни тя.

Тя уточни, че е възложена спешна вътрешна проверка на сумите, която ще приключи до понеделник сутринта. От думите й стана ясно още, че Надзорът е възложил и анализ и изработване на механизъм, който да оптимизира сроковете за обработка на исковете за плащанията.

Според Начева ситуацията не е пречка за подписване на Националния рамков договор за 2018 г.

nzok-2

 

nzok-1

 

Коментари

Задължително поле