Законът за киното на обществено обсъждане

Аналоговото кино отива в историята и дигиталната ера поставя нови предизвикателства, с които законите на държавата трябва да се съобразят.

Публикуваха проект за изменение и допълнение на норматива

Визират увеличаване на финансирането за родното филмопроизводство

Системата Cash Rеbate възстановява част от допустимите разходи за снимане

Аналоговото кино отива в историята и дигиталната ера поставя нови предизвикателства, с които законите на държавата трябва да се съобразят.

Министерството на културата публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Документът и мотивите към него могат да бъдат намерени в раздел “Проекти на нормативни актове - 2020 г.” на сайта на МК.

Срокът за обществено обсъждане е 30 дни и приключва на 4 септември 2020 г. Електронната поща за изпращане на становища е: m.kacarova@mc.government.bg.

Динамичното развитие на процесите в областта на филмовата индустрия в световен мащаб през последните 15 години, както и множеството промени, наложени от законодателството на Европейския съюз, наложиха преразглеждане и преоценка на основни положения, заложени в Закона за филмовата индустрия, засягащи обхвата и процедурите, свързани с държавното подпомагане на производството, разпространението, промоцията, фестивалите и показа на филми.

Законът е приет през 2003 г. и оттогава е претърпял няколко незначителни изменения. В същото време на глобално ниво промените са драстични и се отнасят до цялостна дигитализация на процесите и съвършено нови бизнес и културни модели. На национално ниво тези процеси доведоха до бурното развитие на частния сектор в производството на филмово съдържание и създаване на многобройни обслужващи компании по веригата на производство, е посочено в част от мотивите към законопроекта.

За адаптирането на българската филмова индустрия към съвременните модели, в предложението са направени промени в чл. 17 с цел увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделянето на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, като и създаване на нова схема възстановяване на разходи, която има като ефект за стимулиране на инвестиции в сектора. Промените предвиждат увеличение на бюджета за тази част от сектора в период от три години, в размер на 10 000 000 лв. годишно.

Практиката от последните 10 години потвърди необходимостта от въвеждане и успешното функциониране на схемите за стимулиране на филмопроизводството каквито има в страни от Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и др. Цитирани са данни на една от водещите консултантски компании в областта на творческите индустрии - Olsberg SPI (Великобритания), според които, през миналата година 97 държави са въвели механизми на стимулиране на производството на аудиовизуални произведения, като превес се дава на механизма Cash Rеbate - възстановяване на част от допустимите за производство на филми разходи.

Глобалните стимули за филмопроизводство и финансови параметри на схемите за възстановяване са също подробно описани в документите. Към тях са отбелязани и ефектите от въвеждането на стимулите, сред които ръст във филмопроизводството, принос към националната икономика чрез повишаване на заетостта и производителността на труда, имидж на страната и популяризирането й като туристическа дестинация, и други.

Разработена е и нова концепция, свързана с начина на сформиране на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на ИА “Национален филмов център”.

Коментари

Задължително поле