Запазват размера на налога за хазарта

Таксата остава 15% върху всички залози

Таксата за организаторите на хазартни игри ще остане в досегашния размер от 15% върху направените залози. Това предвижда нов вариант на проекта за закон за Национална агенция по хазарта, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Както и досега държавна такса от 15% върху залозите ще се плаща за поддържане на лиценз за организиране на хазартните игри традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията.

Ден по-рано от министерството бяха предложили режимът на облагане да бъде сменен и държавната такса да стане 25% върху разликата между стойността на направените залози и изплатените печалби за всяка игра. Това реално щеше да намали размера на налога.

Целта беше моделът за определяне на дължимата държавна такса за онлайн залаганията да бъде приложен и по отношение на традиционния хазарт, с цел равнопоставеност и въвеждане на добрите европейски практики, коментират от МФ.

Но предвид, че облагането на хазартната дейност винаги е във фокуса на общественото внимание и всяка промяна в модела на облагане подлежи на различни интерпретации дали това е най-подходящият и справедлив модел за хазартния пазар в страната, Министерството на финансите с новия проект запазва действащия модел на облагане на традиционния хазарт, гласят мотивите.

В новия проект, както и в първоначалния вариант на закона за Национална агенция по хазарта се запазва по-ясното разграничение, за кои хазартни игри таксата е 15% върху залозите и за кои е 20% върху стойността на получените такси и комисионни, така че да няма възможности за различно тълкуване.

Създава се нова алинея, която се отнася за хазартните игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисионни за участие. За тях ще се дължи такса за поддържане на лиценз в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисионни.

В официалното съобщение на МФ посочват, че и при сега действащата разпоредба, и след промените, се запазва режимът на облагане, а именно:

- Когато организаторът организира хазартната игра и получава залозите по нея дължи държавна такса в размер на 15% върху получените залози.

- При организиране, например, на покер турнир, при който участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането на покер турнира и събира такси и комисионни за това, ще дължи държавна такса 20% върху получените от играчите такси и комисионни.

Коментари

Задължително поле