Заплатите нараснаха с 6,8% за година

Средното възнаграждение е 1107 лв.

Средната заплата нарасна с 6,8% за година и през март е 1107 лв., обявиха от НСИ.

Най-голямо увеличени има на възнагражденията в добивната промишленост - с 14% за година, до 1836 лв. В резултат този отрасъл вече е на второ място по най-високи възнаграждения. На първо място остава секторът “създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където средната заплата е нараснала с 11,2% до 2689 лв.

Оказва се, че в секторите, където дават най-високи заплати, възнагражденията вървят нагоре с най-бързи темпове, като основната причина е липсата на кадри. На трето място по заплати остава секторът “производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” с 1832 лв.

В рамките на година падат заплатите само в “търговия, ремонт на автомобили” - с 2% до 971 лв., и в операциите с недвижими имоти - с 8,5%, също до 971 лв. Основното възнаграждение на депутатите пада със 195 лв., до 3345 лв., защото се определя от средната заплата в обществения сектор в последния месец на тримесечието. А през март заплатите са по-ниски от декември, заради коледните бонуси.

Коментари

Задължително поле