Започна пролетно миене на улиците в Благоевград

Започна пролетното миене на улиците в Благоевград. Създаден е предварителен график от общинската фирма „Биострой“,  по който ще бъде организирано почистването на уличната мрежа.

Целта на кампанията по почистване на улиците в града е да бъде премахнат натрупания нанос след зимата, което ще доведе до намаляване на вредни емисии от фини прахови частици във въздуха.

Миенето на улиците е една от основните мерки, заложени в Програмата за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на община Благоевград.

Община Благоевград и фирмата изпълнител апелират водачите на МПС да паркират така, че да бъде възможно преминаването на машините, които мият улиците.

Коментари

Задължително поле