Започна първият курс за морски одит на IMO

Първият курс за морски одит за Източна Европа се откри от зам.-министъра на транспорта Велик Зачев /крайният вдясно/ и от началника на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" проф. флотилен адмирал Боян Медникаров

Експерти от 16 държави са включени в обучението за морски одитори за регион Източна Европа. След 2020-21 г. доброволната схема за одит за изпълнението на конвенциите на Международната морска организация /IMO/ ще стане вече задължителна за всички страни -членки, каза главният секретар на "Морска администрация" Петър Киров. Първият регионален курс беше открит във ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" от зам.-министъра на транспорта Велик Занчев и от началника на ВУЗ-а проф.адмирал Боян Медникаров.

IMO прие специален кодекс, който поставя изискванията за хармонизиране на националните законодателства с изпълнението, развитие на стратегията за прилагането на конвенциите, както и за необходимия административен капациет.Такъв одит отдавна съществува при сертификацията и взаимното признаване на свидетелствата за правопоспособност на морските кадри. България винаги е била на челните места в Белия списък на IMO в това отношение, посочи Киров. В курса, който продължава до 20 септември, се обучават експерти от морските администрации и звената за разследване на морски инциденти от България, Русия, Турция, Хърватия, Туркменистан, Украйна, Полша, Албания, Казахстан и др. Те ще могат да одитират администрации по цял свят за начина, по който изпълняват задълженията си, произтичащи от конвенциите на IMO.

Коментари

Задължително поле