Засичат оборота всеки ден

Внасяме златни монети без ДДС

Търговците ежедневно ще трябва за засичат оборота си, а не както досега - в края на всеки месец. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС, които са пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Промяната се прави заради новите текстове в Закона за ДДС, според които търговецът задължително трябва да подаде заявление за регистрация по ДДС в 7-дневен срок от датата, на която достигне оборот от 50 хил. лв., ако това е станало за период от два последователни месеца.

С промените се уреждат и правила за внос на златни монети. Ако те не са включени в списъка на Министерството на финансите с монети, които са определени като инвестиционно злато, или в списъка на Европейската комисия, ще бъдат освободени от ДДС след представяне пред митническите органи на документ, издаден от БНБ и удостоверяващ, че монетите отговарят на условията за инвестиционно злато.

Земеделските производители, които купуват горива за своите трактори, няма да дават обезпечение като търговци на горива, предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Коментари

Задължително поле