Застрашени ли сте от диабет?

Попълнете въпросника и разберете сами

Диабетът е глобален проблем, пред който са изправени всички държави в света. Близо 463 млн. са хората с това заболяване в момента или 9,3% от населението, като се очаква броят им да се удвои през следващите 20 г., каза проф. Цветалина Танкова, началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев“, по време на кръгла маса на тема: "Заедно можем да победим диабета". Форумът се състоя под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание и беше организиран по инициатива на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

В България болните с тази диагноза през т.г. са 442 хил. души или 8,3% от населението на възраст между 20 и 79 години. Според проф. Танкова всеки втори човек с диабет по света е недиагностициран, а един от всеки 13 души има предиабет. Това налага подобряване на скрининга за предиабет, програми за превенция на болестта, защото половината от случаите на захарен диабет тип 2 могат да бъдат предотвратени, категорична е проф. Танкова.

Според данните, изнесени от проф. Сабина Захариева, д.м.н., главен координатор на Експертния съвет по ендокринология към МЗ и изпълнителен директор УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, се наблюдава увеличаване на диагностицираните пациенти. Необходима е Национална диабетна програма, координирана от Министерството на здравеопазването, която да повиши информираността на населението относно рисковите фактори и начините за повлияването им. Превенцията, навременната диагностика и подобряването на грижите за пациентите  и тяхното обучение могат да подобрят контрола над заболяването, продължителността и качеството на живот, както и да намалят разходите на здравната система, заяви проф. Захариева.

Проф. Джон Нолан, директор на Европейския диабетен форум, изтъкна, че е необходимо да се направи общоевропейска система с данни за заболяването, която да предоставя реални доклади за качеството на грижите и клиничните резултати при тези пациенти.

Въпросник за пациента

1. Възраст

□ Под 45 г. (0 точки)

□ 45-54 г. (2 точки)

□ 55-64 г. (3 точки)

□ Над 64 г. (4 точки)

2. Индекс на телесна маса (изчислява се като се раздели теглото на ръста в метри, повдигнат на квадрат)

□ Под 25 (0 точки)

□ 25-30 (1 точка)

□ Над 30 (3 точки)

3. Обиколка на талията (измерва се в изправено положение на нивото на пъпа):

МЪЖЕ

□ Под 94 см (0 точки)

□ 94-102 см (3 точки)

□ Над 102 см (4 точки)

ЖЕНИ

□ Под 80 см (0 точки)

□ 80-88 см (3 точки)

□ Над 88 см (4 точки)

4. Физическа активност поне 30 минути дневно:

□ Да (0 точки)

□ Не (2 точки)

5. Колко често консумирате зеленчуци, плодове или горски плодове?

□ Всеки ден (0 точки)

□ Не всеки ден (1 точка)

6. Вземали ли сте някога продължително медикаменти за намаляване на кръвното налягане?

□ Не (0 точки)

□ Да (2 точки)

7. Установявани ли са ви някога повишени нива на кръвната захар?

□ Не (0 точки)

□ Да (5 точки)

8. Има ли сред най-близките в семейството ви или други роднини с поставена диагноза диабет (тип 1 или тип 2)?

□ Не (0 точки)

□ Да: дядо, баба, леля, чичо или първи братовчед (3 точки)

□ Да: родител, брат, сестра или собствено дете (5 точки)

След като попълните въпросника, изчислете сбора от точките. Рискът за заболяване от диабет тип 2 през следващите 10 години е:

под 7 точки - нисък: 1 от 100 ще заболее

7-11 точки - леко повишен: 1 от 25 ще заболее

12-14 точки - умерен: 1 от 6 ще заболее

15-20 точки - висок: 1 от 3 ще заболее

над 20 точки - много висок: 1 от 2 ще заболее

Ако сборът ви е равен или над 15, е препоръчително да направите изследвания, назначени от специалист-ендокринолог.

Коментари

Задължително поле