Затягат изискванията към доставчиците на плодове и млечни продукти в училищата

Снимка: Haskovo.net

От този месец се въвеждат нови, по-строги изисквания при доставките на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения по схемата „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Първичните счетоводни документи, издадени от заявителите на всяко учебно заведение, трябва да включват наименованието на доставените продукти, мярката, изразена в литри или килограми, количеството в литри или килограми, единична цена за литър или килограм, обща сума в левове.

Производителите на плодове и зеленчуци са длъжни да представят сертификат за съответствие на качеството на продуктите. Завишават се и изискванията към документите, които фирмите доставчици представят, за да получат парите си. Заявителите трябва да представят и заверено копие на извлечение от банковата сметка, през която е минало плащането. Ако закупуването на продуктите е станало в брой, то се декларира с копие на фискален касов бон.

Доставчиците на плодове, зеленчуци и мляко по двете схеми са длъжни да представят приложение към заявката за плащане, заверено от директора на учебното заведение. В документа следва да са описани реално направените доставки и броя на децата в учебното заведение. В приложението трябва още да са записани приемателно-предавателните протоколи, както и документ, удостоверяващ съответствието на доставеното мляко и млечни продукти с изискванията за качество.

Коментари

Задължително поле