Затягат контрола на търговците в интернет

25 млн. лв. за занимания по интереси на 700 хил. ученици

Учителските заплати започват от 920 лв.

Гарантират вземания на работници от фалирали фирми до 8400 лв.

Националната агенция за приходи ще затегне контрола над търговците в интернет. През 2019 г. е планирано да бъдат направени проверки на 800 онлайн търговци, а през следващите две години броят на проверените ще нарасне съответно до 850 и 900 броя. Това е записано в мотивите на Министерството на финансите към проектобюджета за 2019 г., който е пуснат за обществено обсъждане. По 500 проверки на година ще се правия и на хазартни обекти. Целта на засиления контрол е повишаване на приходите в хазната, като се очаква данъчните и осигурителни приходи през 2019 г. да нараснат с близо 2,5 млрд. лв.

Благодарение на повишените приходи в хазната ще се увеличат разходите за децата. През 2019 г. с 25,1 млн. лв. от бюджета да бъдат финансирани заниманията по интереси на около 700 хил. ученици, които до 2018 г. бяха допустими за финансиране със средства от ЕС. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключови компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното им ориентиране. Ще бъдат увеличени и средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от 1-4 клас с 8 млн. лв. Стартовата заплата на учителите пък ще бъде повишена от 760 на 920 лв.

С бюджета за 2019 г. максималният месечен размер на гарантираните вземания на работници от фалирали фирми нараства от 1300 на 1400 лв. Законът гарантира изплащането на до 6 неизплатени заплати при фалит на фирма, което прави общо максимална сума от 8400 лв.

Сред предизвикателствата, по отношение на които трябва да се вземат мерки, е тенденцията към увеличаване на работното време и интензивността на труда, пише в мотивите към бюджета.

Сред приоритетите на бюджета за 2019 г. е и социалната политика. Месечни добавки за социална интеграция се очаква да получават 502 хил. души с увреждания. Във връзка с поетите ангажименти от правителството за приемане на законодателство за хората с увреждания, с бюджета за 2019 г. са предвидени средства за асистентска подкрепа на хората с увреждания в размер на 71,5 млн. лв.

Друга съществена промяна е, че Националният институт по метеорология от звено към БАН става юридическо лице към Министерството на образованието.

 

Разходи

Повече пари за библиотеки и музеи

Повече пари за библиотеки, музеи и центрове за предоставяне на социални услуги ще има през 2019 г. Увеличаването на средствата става чрез повишаване на стандартите за тяхната издръжка. Стандартите за библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер са завишени с 8,6%, а за читалищата с 13,3%.

С най-голям процент са завишени стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (18%). Стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания са завишени с 14%, за домовете за пълнолетни лица с увреждания – с 13%, а за защитените жилища за лица с увреждания – с 12%.

Коментари

Задължително поле