За първите пет месеца на годината: Печалбата на банките намаля с 37,5 млн. лв.

Депозитите на домакинствата нараснаха за месец със 142 млн. лв.

Свиват се заемите за бизнеса и за домакинствата

Лошите кредити нарастват

Печалбата на банките към края на месец май е 476 млн. лв., или с 37,5% по-малка спрямо тази за същия период на миналата година, обявиха от БНБ. За това допринасят лошите заеми. Разходите за обезценка на лоши кредити за първите пет месеца на годината са 260 млн. лв., като са два пъти повече спрямо отчетените 130 млн. лв. към края на май 2019 г.

Общият размер на кредитния портфейл на банките през май намалява със 166 млн. лв. (0,2%) и достига 66,7 млрд. лв. Отчетено е намаление на отпуснатите кредити както към нефинансовите предприятия (със 197 млн. лв., 0,5%), така и към домакинствата (с 34 млн. лв., 0,1%). Увеличават се обаче заемите към други финансови предприятия (със 75 млн. лв., 1,6%).

Във валутната структура на кредитите в края на май позициите в левове са 60,7%, тези в евро – 35,8%, а в други валути – 3,4%.

Депозитите в банките през май намаляват с 620 млн. лв. и достигат до 97.5 млрд. лв. Причината за това е, че рсурсът, привлечен от кредитни институции, намалява в рамките на месеца с 1 млрд. лв. (19%). Намаляват и деподитите на други финансови предприятия, каквито са взаимните фондове, пенсионните фондове и застрахователите – с 13 млн. лв. (0,4%). Увеличават се депозитите на домакинствата (със 142 млн. лв., 0,2%), на нефинансовите предприятия (с 245 млн. лв., 0,9%) и на държавните ведомства (с 25 млн. лв., 0,8%).

Във валутната структура на депозитите в края на май позициите в левове са 57,7%, тези в евро – 34,4%, а в други валути – 7,9%.

Към края на месец май активите на банковата система възлизат на 114,9 млрд. лв. През май активите намаляват с 932 млн. лв., което се дължи на вливането на „Експресбанк“ АД в „Банка ДСК“ АД, посочват от Централната банка. Собственият капитал на банките намалява през месеца със 141 млн. лв. и в края на май възлиза на 14,6 млрд. лв.

Коментари

Задължително поле