Здравето 2 пъти по-скъпо от храната

Разходите на българските домакинства за здраве са се увеличили от 2008-а до 2010 г. два пъти повече, в сравнение с тези за прехраната. За същия период от време от бюджета на НЗОК са били отклонени общо 1,9 млрд. лв. към Републиканския бюджет и към бюджета на Министерството на здравеопазването. Данните изнесе проф. Григор Димитров, експерт по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване и член на Надзорния съвет на НЗОК по време на шести национален бизнес форум „Здраве за всички“

Към момента разходите за болнична помощ са 50% от бюджета на касата, за извънболнична – 13.1%, а за лекарства – около 28%. Така за болнична помощ и лекарства даваме 80% от парите, т.е. ние лекуваме хората в болница и с лекарства“, коментира проф. Димитров.

В същото време без да бъде осигурен необходимият финансов ресурс, на НЗОК са били прехвърлени много дейности. За миналата година средствата за тези дейности са били за 16% от бюджета на касата, с което е била ощетена извънболничната сфера.

Сред основните проблеми, останали нерешени през годините е и фактът, че държавата продължава да прави много ниски вноски за осигурените от нея лица – 3 пъти по-ниски, а в същото време 65-70% е разходът на здравната каса точно за тези осигурявани.

У нас тенденциите в разходите за здравеопазване за последните 10 години са да намалява делът на средствата, които се отделят от републиканския бюджет за здравеопазване, а средствата, които се плащат от домакинствата устойчиво растат.

Коментари

Задължително поле