Земеделското министерство се зае с ремонта на язовир „Огоста”

След като бе наказано от съда с глоба заради неизвършен спешен ремонт на стената на язовир „Огоста” Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ се зае с поддръжката на хидросъоръжението.

yazovir_ogosta_montana1От агроведомството обявиха инвестиционно предложение за ремонт на повредените участъци от каменната облицовка на мокрия откос на стената и на канала след основния изпускател на водоема над Монтана.

Възстановителните дейности ще са на два участъка с обща дължина 40 метра и ще включват полагане на каменни матраци, геомрежа и затревяване. Ремонтът ще започне през 2019 г. и язовирът няма да се източва, само водното ниво ще бъде понижено. През есента на 2017 г. експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ установиха, че по водния откос на стената на огромното хидросъоръжение има „силни деформации и са образувани локални дупки и хлътвания, което води до компрометиране на каменната броня и опасност от аварии”.

Специалистите издадоха предписание на собственика – МЗХГ, до 15 март 2018 г. да извърши необходимите ремонти, но това не бе направено. Затова от ДАМТН наказаха земеделското министерство, представлявано от министър Румен Порожанов, със санкция от 1000 лева, а след обжалване съдът в Монтана я потвърди.

Язовир „Огоста”, който се намира на 600 м от крайните квартали на Монтана е втория по обем и четвърти по площ изкуствен водоем в България. Между бреговете му се плискат средно годишно 384 млн. куб. м вода.

Коментари

Задължително поле