Изоставаме по ръст на икономиката

По-добре сме от Чехия и Латвия

Фирмите да внимават с партньори от Турция

Българската икономика изостава от страните в Централна и Източна Европа, сочи доклад на компанията в застраховането на кредитния риск Euler Hermes.

С ръст на БВП от 3% за третото тримесечие на 2018 година България е една от държавите в Централна и Източна Европа със забавен темп на развитие спрямо миналата година. За сравнение средният икономически растеж за региона е 4,3%.

“Данните потвърждават прогнозата на Euler Hermes за стабилен икономически ръст с леко забавяне у нас. Към момента системата за оценка на риска, която прилагаме, не дава индикации за най-високо ниво на тревога за нито един от секторите в българската икономика. Все пак продължаваме да следим с повишено внимание строителството и транспорта. Общият рейтинг на риск на България в системата на Euler Hermes остава непроменен – B2*, което е в средната зона.”, коментира Камелия Попова, управител на компанията за България.

Отличник в Централна и Източна Европа за периода е Полша с ръст на БВП от 5,7% спрямо същия период на миналата година. На второ място се нарежда Латвия с 5,5%, а третото е за Унгария с 5%. С по-бавен ръст от България са Литва с 2,7% и Чехия с 2,3% заради намалено производство и износ в сектора на автомобилостроенето. Въпреки известното забавяне на икономически растеж в Румъния, в края на третото тримесечие постигнатото ниво е 4,1%.

От компанията предупреждават българските фирми да внимават, когато сключват сделки с партньори от Турция и Румъния. Фискалните турболенции в Турция и индикациите за прегряване в румънската икономика, повишават риска за партньорите от България, обяснява Камелия Попова.

Прогнозата на Euler Hermes е регионът на Централна и Източна Европа да завърши 2018 година със среден ръст от 4,1%. Това е индикация за леко забавяне на темпа спрямо 2017 година, когато бе постигнат растеж от 4,7%.

Коментари

Задължително поле