Изработваме 21 лв. на час

Снимка: Архив

Производителността на труда нараства като за един час изработваме средно по 21,5 лв. от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. През третото тримесечие на 2019 г. БВП на един зает се увеличава с 3% спрямо същия период на миналата година, обявиха от НСИ. Работещите в страната са 3,685 млн., а общият брой отработени от тях часове е 1,48 млрд. На едно работник се падат 8619,2 лв. от текущия размер на БВП. А всеки зает създава средно 21,5 лв. БВП за един час работа, сочат данните на НСИ.

Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие показва ръст на дела на индустрията и на услугите спрямо същия период на 2018 г. Същевременно делът на заетите в аграрния сектор намалява.

През третото тримесечие на 2019 г. производителността на труда в индустрията е средно 7971 лв. брутна добавена стойност на един зает, или 19,1 лв. за един час работа. В услугите всеки зает произвежда 19,5 лв. за един час. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 6,4 лв. за един час.

Коментари

Задължително поле