Изтеглиха 400 млн. лв. от взаимните фондове

Към края на март 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3,919 млрд. лв., обявиха от БНБ.

Техният размер намалява с 401,8 млн. лв. (9,3%) спрямо края на миналата година. Основната причина за това е спадът на фондовите борси по света заради COVID-19 в края на март, което накара много инвеститори да изтеглят парите си от взаимните фондове. След това обаче пазарът постепенно се възстановява и много хора отново насочват инвестициите си в акции и фондове. В края на март 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове са 1,6 млрд. лв., като в сравнение с декември 2019 г. те намаляват със 109 млн. лв. (6,4%).

Спрямо декември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 43 млн. лв. (6,5%), а на балансираните фондове – с 10,8 млн. лв. (3,2%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 55,1 млн. лв. (77%). Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в сравнение с декември 2019 г. инвестициите в България намаляват с 26,9 млн. лв. (2,9%), а тези в останалите страни от ЕС - с 42,3 млн. лв. (9,7%).

Коментари

Задължително поле