Икономиката бавно се възстановява с ръст от 2,1%

На годишна база има спад от 3,8%

Икономиката на страната бавно се възстановява благодарение на износа. През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нараства с 2,1% спрямо предходното тримесечие, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Това е второ поредно тримесечие на ръст на икономиката след началото на пандемията.

През второто тримесечие на 2020 г. заради предприетите по целия свят мерки срещу разпространението на Covid-19 БВП на страната ни рядко намаля – с 10,1% спрямо предходното тримесечие и с 8,6% на годишна база. През третото тримесечие икономиката на страната ни започна да се възстановява и нарасна с 4,3% спрямо предходното и тази тенденция продължава и през четвъртото тримесечие. Все още обаче не може да наваксаме резкия спад от началото на пандемията. БВП за четвъртото тримесечие е с 3,8% под нивото от същия период на предходната година.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП достига 32,076 млрд. лв. Основната причина за регистрирания икономически ръст спрямо третото тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 11,3%, посочват от националната статистика. Инвестициите намаляват минимално спрямо предходното тримесечие. А основната причина за бавното възстановяване е спада на потреблението – със 7,7% спрямо третото тримесечие.

Потреблението се е свило въпреки коледните и новогодишните празници, по време на които хората харчат повече. България е сред страните от ЕС с най-свито потребление на гражданите.

На годишна база крайното потребление в страната намалява с 5,7% през последното тримесечие на миналата година, показват данните на НСИ. А инвестициите са намалели с 7,9% спрямо същия период на предходната година. Въпреки ръста на износа спрямо третото тримесечие, той остава с 11,2% под нивото от предходната година.

Потреблението е от съществено значение за икономиката тъй като формира 80,4% от БВП и през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 25,796 млрд. лв. Инвестициите през тримесечието са на стойност 6,992 млрд. лв. и имат дял от 21,8% в БВП на страната. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Коментари

Задължително поле