ИТ фирма се оплака от дискриминационно условие в поръчката за машини за гласуване

ИТ компанията "Лирекс" ООД е направила предложение до ЦИК за промяна в главното условие за участие в обществената поръчка за машини за гласуване, което според фирмата е дискриминационно, става ясно от документи за поръчката, публикувани на сайта на комисията снощи.

Става дума за изискването, че "кандидатите трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем (обемът няма значение) идентични или сходни с тези на поръчката (машинно гласуване) през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението".

От "Лирекс" посочват, че всичките проведени през последните 3 години 5 обществени поръчки за наемане на машини за гласуване са спечелени от "Сиела Норма" АД - четири самостоятелно и една в консорциум. "Поставеното изискване практически ограничава участието в процедурата до този единствен потенциален кандидат, създавайки фактически монопол в негова полза", пише управителят на "Лирекс" Манол Илиев. "Напълно допустимо е компания, която е изпълнявала сходна дейност в по-дълъг времеви период преди 2014 г. да има възможност за изпълнение на обществената поръчка", смята Илиев.

"Поставеният критерий за подбор в обявлението и документацията за участие напълно съответства на Закона за обществените поръчки" (чл. 63, ал. 1, т. 1, буква "б"), е отговорила в свое становище председателката на ЦИК Ивилина Алексиева. "Като се има предвид спецификата, сложността, кратките срокове, значимостта на поръчката, е логично възложителят да изисква кандидатите да имат опит в сходни дейности", посочва Алексиева. И уточнява, че не е задължително кандидатът да е извършвал дейности по машинно гласуване при провеждане на избори и няма ограничение дейността да е само на територията на България.

Коментари

Задължително поле