И писателите се включиха в диалога със Северна Македония

Всички участници в конференцията

По същото време, когато в Скопие заседаваше Българо-македонската комисия по историческите въпроси, на брега на Преспанското езеро (в гр. Отешево) се събраха писатели от почти всички Балкански държави, за да участват в Кръгла маса на тема „Етика, естетика и политика в литературата”.

Събитието беше акцентът на 17-ата Регионална конференция на Македонския П.Е.Н.-център (от 6 до 9 юни) ,която тази година се организира от председателя Зоран Анчевски и традиционно се провежда с международно участие. Бяха представени 16 доклада, изнесени от писатели и литературоведи от Северна Македония, България, Черна гора, Румъния, Сърбия, Косово, Хърватия и Словения. Всички те представляваха националните си П.Е.Н.-центрове. Бяха разисквани теми като: „Политическата коректност и свободата на словото” (Мирча Дан Дута – Румъния), „Страна с особени възгледи” (Лена Рут Стефанович – Черна гора), „Пол и националност в литературата” (Фахредин Шеху – Косово), „Посланието като принос към идеологията” (Санде Стойчевски – Северна Македония), „Писателят – хронист, трибун или клоун” (Александър Прокопиев – Северна Македония) и др. В дебата се включиха и тримата зам.-председатели на Международния П.Е.Н. Ифигения Симонович (Словения), Вида Огнянович (Сърбия) и акад. Катица Кюлавкова (Северна Македония). Основният говорител на конференцията – Наташа Аврамовска (Северна Македония), разгледа философските аспекти на случващото се в литературата от 80-те години на 20 век до днес – като фокусът се постави върху автономията на естетическите форми от политическите докрини.

Очевидно творците от Балканските държави умеят да водят стойностен и толерантен диалог, особено когато става дума за извеждане на аксиологическите категории над политическите заигравания. Това пролича и на последвалите литературни четения, който писателите проведоха в гр. Ресен (в Музея на керамиката), където бяха приветствани от кмета Живко Гошаревски, и в гр. Охрид (в Градската библиотека „Григор Пърличев”). Езикът на изкуството е разбираем с драматичната си прозодия, дори когато думите са непознати, както и с поетичните вибрации, които понасят метафоричните послания в контекста на добротворчеството, приятелството, толерантността. Изчезват етническите и религиозни условности, защото поезията въздейства на подсъзнателно ниво. Така публиката остана очарована от артистичната изява на Мирча Дан Дута (Румъния), Лена Рут Стефанович (Черна гора), Надежда Чачинович (Хърватия), Тоне Першак (Словения) и македонските поети Владимир Мартиновски, Весна Ацевска, Калина Малевска, Санде Стойчевски, Димитър Башевски, Елизабета Шелева.

Коментари

Задължително поле