Какво ще се случва с децата ни

НПО-та приватизират социалните услуги

Родителите се считат за виновни

Въпреки, че стратегията за детето е спряна, последните промени в законодателството предвиждат различни неща.

Само по сигнал, включително анонимен, могат да вземат детето ви в рамките на 24 часа без съдебна заповед.

Родителите се считат за виновни. Едва след един месец ще трябва да доказват пред съда, че са невинни, ако могат и имат пари за адвокати.

По сигнал социален работник ще може да влезе в дома ви без съдебна заповед и да състави социален доклад с лична информация, както и да претърси дома ви, да види какво имате в хладилника, шкафовете и т.н Въз основа на преценката на социален работник ще се оценява вашата родителска компетентност, ще ви се дават предписания как да си гледате децата или ще ви се наложат „мерки за закрила“, включително отнемане на детето и осиновяване в чужбина.

За фалшиви сигнали, неправомерно отнемане на деца, неверни доклади и пр. отговорност няма предвидена.

Частни фирми (НПО) изземват държавни функции. Могат да ви наложат задължителни социални услуги, извършвани от частни лица „доставчици на социални услуги“, дори и чуждестранно финансирани. Тези лица ще избират и контролират приемните семейства, ще дават становища за пред съда дали сте годни за родители, ще ви дават предписания, ще се намесват при родителски спорове, ще получават лична информация от лекари и институции и др. За дейността си ще получават пари от бюджета, от такси от гражданите, каквито сами си определят и от чуждестранните си спонсори.

Всяко дете може да бъде счетено за „дете в риск“ по неясно дефинирани критерии. Например: самотен родител, многодетно семейство, недостатъчна жилищна площ, недостатъчно доходи, болест в семейството, отсъствия от училище и „други обстоятелства“ по преценка на социалния работник.

На „Телефонът на доверието 116 111, който се обслужва от НПО чуждо финансиране всеки може да подаде сигнал срещу вас, включително и вашето дете.

Граждани и НПО-та могат да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование.

Коментари

Задължително поле