Как bTV обслужва Меглена Кунева

Развитието на сагата около Медицински университет - София според bTV репортерите и по същество

На 08.07.2017 г. (събота) в предаването „bTV репортерите” бе излъчено повторение на репортаж, излъчен приблизително 10 месеца по-рано. Репортажът се занимава с предполагаеми нарушения в Медицински университет София, извършени от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. – период, през който ректори са били акад. Ваньо Митев (до 14.04.2016 г.) и проф. Вихра Миланова (от 15.04.2016 г. до 30.06.2016 г.).

В основата на репортажа е одитен доклад на Министерството на образованието и науката (МОН), изготвен по времето на Меглена Кунева. Именно по повод на този одитен доклад на акад. Ваньо Митев бе повдигнато обвинение от прокуратурата.

В репортажа на bTV се акцентира на три твърдяни от МОН нередности, за които, обаче, след разследването на прокуратурата, не бяха повдигнати обвинения.

Най-интересното е, че в предаването не бе посочено, че материалът е повторение, нито бе представено развитието на сагата около МУ София към настоящия момент. По-конкретно, в репортажа не бе спомената и дума за резултатите от завършилите проверки на:

- Комисията за установяване и предотвратяване конфликт на интереси (КУПКИ) – 4 месечна проверка;

- Сметната палата – 3 месечна проверка; и

- Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) – 9 месечна проверка.

В. „Труд“ предприе разследване по темата и установи следното:

Съгласно репортажа на bTV:

1. Почти всички обществени поръчки за строително-монтажни дейности (СМР) са печелени от консорциуми, в които е фигурирала една фирма, близка до ДПС – „Техно енерджи“ ООД. Фирмата била близка до ДПС, защото един от собствениците имал сестра, която била близка до отговорен фактор в ДПС.

След запознаване с доклада на АДФИ, в. Труд установи, че: фирми, които са извършвали СМР, освен „Техно енерджи“ ООД са: „Енемона“ АД, „ЕСПОР – H” EOOД, ЕТ „Микон – Минка Мишева“, „Здравно строителство“ ООД, „Адвент Строй“ ЕООД, „ Термо Топ“ ООД, „Елиса Е“ ООД, „Севекс Инженеринг“ ЕООД>; „Солар Проджект“ ООД, „Каро Трейдинг“ ООД, ДЗЗД „Строй Ами – консорциум“, ДЗЗД „Весте“, СД „Мишел – 63 – Панчев и сие“, ДЗЗД „Хипократ – 2016“ и редица други.

Ясно е, че репортажът на bTV не обръща внимание на факта, че освен консорциуми, в които е участвало “Техно енерджи“ ООД, над 15 други фирми/ДЗЗД са печелили обществени поръчки в областта на строителството по времето на акад. Митев.

2. На следващо място, в репортажа на bTV се твърди, че консорциумите, в които е участвало „Техно енерджи“ ООД, били спечелили обществени поръчки на стойност 26 млн. лева по времето на акад. Митев.

В одитния доклад на МОН и доклада на АДФИ, които в. „Труд” проучи, категорично е установено, че най-голямата обществена поръчка за строителство на студентско общежитие на стойност 20 мил. лева с ДДС действително е спечелена от консорциум с участието на „Техно енерджи“ ООД. Тази обществена поръчка, обаче, е проведена изцяло не по времето на акад. Митев, а по времето на проф. Вихра Миланова.

След приключването на обществената поръчка, проф. Миланова изисква цялата документация по нея и от тогава (28.09.2016 г.) документите изчезват. При драматичното встъпване в длъжност на новия ректор – проф. Виктор Златков, кабинетът на проф. Миланова се запечатва със свидетели. Поради нейния отказ да дойде при разпечатването му кабинетът е отворен и отново със свидетели е установена липсата на съответната документация. Уведомени са компетентните органи, но документацията и до сега не е намерена. Новият ректор, проф. Златков, е поставен в твърде деликатна ситуация - да разпише договор с фирмата победител при липса на оригинална документация или да не подпише с риск МУ София да плати стотици хиляди или милиони неустойки.

Интерес представлява и въпросът защо повторението на репортажа на bTV бе излъчено непосредствено след заседанието на академичния съвет на МУ (06.07.2017 г.), на което е обсъждана ситуацията около въпросната обществена поръчка.

Така, в репортажа на bTV, на първо място е поднесена невярна информация, а именно, че по времето на акад. Митев консорциуми с участието на „Техно енерджи“ ООД са спечелили обществени поръчки за 26 млн. лева, а всъщност най-голямата обществена поръчка за около 20 млн. с ДДС е спечелена по времето на проф. Миланова и на следващо място в повторението на репортажа на bTV не е отразено, че след първоначалното му излъчване оригиналната документация около основната обществена поръчка е изчезнала след отправеното към проф. Миланова искане да я предаде.

3. В репортажа на bTV се внушава за някаква голяма далавера с плащането на комисиони на фирми, привличащи чуждестранни студенти. Вестник „Труд” установи, че АДФИ, отбелязвайки сумите, които са изплатени на фирмите, така също, отбелязва и печалбата за университета.

Фирмата, която привлича студент получава еднократно 800 евро само и единствено при записването му. Този студент носи 47 200 евро печалба за университета по време на цялото муобучение. 7 души контролират процеса на изплащане на комисионните.

Огромните приходи и осигуреният контрол върху разходите на университета са причината нито АДФИ, нито прокуратурата да се интересуват от изплащането на комисионните. Нещо повече, АДФИ отбелязва, че по сключените договори няма извършени „директни разходи за реклама“, каквито внушения се навеждат в репортажа на bTV. Изобщо, АДФИ въобще не си направи труда да разследва изнесеното обучение тъй като там "няма разходи-има само печалба"!

В репортажа на bTV относно изнесеното обучение се показват реакции на лица в Германия, които са конкуренти на МУ София в областта на медицинското образование, но не се казва и дума за спечеленото дело от МУ София срещу следните италиански институции: Министерството на образованието, Университетите и Изследователската дейност; Министерството на вътрешните работи; Министерството на външните работи и международното сътрудничество, представлявани от Главния прокурор на Италия.

В качеството на встъпила страна по делото е и Националната Асоциация на Италианските Стоматолози. По искова молба номер 13331 от 2014 година, подадена от МУ-София, Областният административен съд на Лацио (трети състав) анулира забраната на МУ-София да открие "децентрализирано обучение на италианска територия". Така това, което не успяха да направят частни стоматологични структури чрез италианските министерства и подобни германски го направи специалистката по защита на чуждестранните интереси г-жа Кунева.

Изнесеното обучение, носещо приходи, престиж и безплатна реклама на българското висше образование бе ликвидирано от жената, закрила 3 и 4 реактор на АЕЦ Козлудуй и възнаградена затова с членство в борда на BNP Paribas.

Също така, 100-те германски студента, за които изрази загриженост водещият репортажа на bTV,са били записани от проф. Вихра Миланова. Дори след одита на МОН тя е продължила да записва чуждестранни студенти с тест – над 90 човека.

4. В повторението на репортажа на bTV не се спомена нищо и относно широко тиражираните обвинения против акад. Митев за конфликт на интереси. Разследването на КПУКИ, инициирано по повод на 104 публикации в национални медии и 12 в регионални завърши с констатации за липса на конфликт на интереси, огласено единствено от „Труд”.

5. В повторението на репортажа на bTV не бе отразено и, че не са налице неправомерно раздавани хонорари нито на акад. Митев, нито на близките му – това е обстойно разследвано от КУПКИ и от АДФИ. И двете проверки понастоящем приключили.

Относно командировките на проф. Митев – компетентната институция (АДФИ) не констатира злоупотреби. Същото се отнася и за прокуратурата. Напротив, видно от доказателствения материал, само вследствие на командировка в Лондон през август 2015 г., броят на чуждестранните студенти нараства от 42 на 217, което носи приход за университета само за 2015 г. в размер 3 200 000 евро.

Подобни резултати са налице за командировките в Испания, Русия, Мюнхен, Португалия, Финладния, Норвегия, Швеция и др. При тиражираните командировки в т. нар „екзотични дестинации“, от доказателствения материал е видно,че акад. Митев е бил част от делегации с други университети и представители на бизнеса и правителството.

Какво всъщност се случи в МУ София?

Напълно неочаквано за ръководния състав на университета (заместник-ректори, декани, членове на академичния съвет и др.) от 1-ви август 2016 г., когато почти всички членове на ръководния състав на МУ София са в отпуск, проф. Миланова започва методична чистка. Поетапно са уволнени главния секретар, началник отдел „Обществени поръчки“, началник отдел „Капитално стройтелство“, главния счетоводител и редица други служители на Ректората на МУ София. За главен секретар се назначава Петранка Семерджиева, за съветник на проф. Вихра Миланова – Жасмина Мирчева. Общото между двете е, че са силно оцветени политически лица, които нямат никакво понятие от висше образование.

Едноличното и непрофесионално управление на проф. Миланова буди недоволство сред ръководния състав на университета, членовете, на който подават официално искане за оставката u (вх. No 5580/02.09.2016 г.), в което е посочено, че от 01.08.2016 г.,вследствие управлението на проф. Вихра Миланова,е настъпил административен хаос в университета и проф. Миланова проявява „грубо и унизително отношение“ към служителите на МУ София, което е недопустимо. Явно недоволството срещу едноличното управление на Вихра Миланова датира много преди одитния доклад на МОН от 12.09.2016 г., а не както Меглена Кунева се опитва да внушава, че отзоваването на Вихра Миланова е в следствие на одитния доклад. Чест прави на българския съд, че не се поддаде на Куневата масовка и дефинитивно реши в полза на МУ-София делото за допустимост на Общото му събрание (Определение No 10552/11.10.2016 г. на Върховния административен съд). Скорошно решение на Административен съд София – град (Решение No 3955/13.06.2017 г. по адм. дело No 10287/2016 г.) реши отново в полза на МУ-София оспорването на законността на решенията на ОС.

Редица въпроси възникват от случилото се в МУ София

Дали има връзка между уволнението на главния секретар, началник отдел капитално строителство, началник отдел обществени поръчки и главния счетоводител; изчезването на оригинална документация, след изискването u от Вихра Миланова; назначаването на ключови позиции в МУ София на свръхнекомпетентните в областта на висшето образование Петранка Семерджиева и Жасмина Мирчева; израслите в съседство Миланова и Кунева; строителните фирми на брата на Кунева и строго контролирания одит на МОН от министър Кунева?

Как така вниманието на Меглена Кунева се привлича от най-успешно управлявания университет в България – МУ София, в който акад. Митев оставя 100 млн. лв., а вниманието на бившия министър на образованието – Кунева не бе привлечено от зле управляваните държавни университети, които са на минус? Защо Меглена Кунева започна да търси „далавера“ в най-богатия университет вместо да се запита къде са парите на университетите, оставени на червено? Отговорът е прост – няма какво да се краде от университети на червено.

Дали Меглена Кунева няма облага от преустановяването на изнесеното обучение, каквато облага има от спирането на 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ Козлодуй? Каква е причината Меглена Кунева да подкрепя толкова активно проф. Миланова, която е отзована от поста ректор на МУ София с огромно мнозинство. От гласовете на общото събрание с численост 400 души Вихра Миланова е получила подкрепата на 52 от тях? Какво морално основание да оспорва отзоваването си има самата Вихра Миланова, при положение, че е подкрепена от незначителен брой членове от ОС? Дали академичното съсловие на университета е било „манипулирано“ както твърдеше Кунева или независимите в мисленето си членове на академичното съсловие на университета просто са съзрели огромната опасност за университета в лицето на потенциално управление Миланова-Кунева?

Може би част от тези въпроси би трябвало да привлекат вниманието на прокуратурата.

Какви са изводите:

Когато акад. Митев записва студенти без писмен изпит по биология и химия, а с тест (каквато е била практиката и в редица други медицински университети) това е нарушение. Когато същото се извършва от проф. Вихра Миланова – това не е нарушение. Когато акад. Митев сключва договор за правна помощ с двама адвокати за по 600 лв. – той отива на съд. Когато проф. Миланова плаща на същите тези адвокати и се ползва от услугите им – това не е противоправно. Не е противоправно и когато проф.Миланова сключва договор за правна помощ с адвокатска кантора за 69 999 лв., въпреки заключенията на одита на МОН. Когато Медицински университет София по времето на акад. Митев организира представяне на университета в Лондон – акад. Митев отива на съд. Когато абсолютно същото се прави от проф. Вихра Миланова следващата календарна година - това остава без последствия.

Следва да си зададем въпроса – защо са тези двойни стандарти?

По време на общото събрание на МУ София, на което бе отзована Вихра Миланова, един от заместник-ректорите заявява, че причините за погрома на МУ София са апетитите към оставените от акад. Митев 100 млн. лева в сметките на университета.

Може би в тези 100 млн. лв. е заровено кучето?

Разбира се, че далеч по-важен е въпросът защо репортер на bTV прави материала си избирателно, необективно и в услуга на министърката и нейните измислици. Защо днес - десет месеца след първото излъчване bTV повтаря репортажа без да се покаже развитието на проблема и без да се покаже, че атаката на Кунева срещу МУ София и ректора акад. Ваньо Митев е претърпяла пълен провал.

И други медии обслужиха тази атака преди време. „Труд“ ще продължи своето разследване.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Разследване