КЗК обяви какво ще проучва в сделката за ЧЕЗ

На 14 март Комисията за защита на конкуренцията бе уведомена за намерението на „Инерком България“ ЕАД да придобие едноличен контрол върху предприятия от корпоративната група на ЧЕЗ а.с. в Република България. Това съобщиха от КЗК.

Съгласно установения модел на работа на Комисията, преди образуването на производството ще бъде извършен предварителен контрол на входираното уведомление и прилежащата към него информация. След предоставянето на цялата информация, Комисията образува производство и започва оценка на нотифицираната концентрация по същество.

В хода на вече образуваното производство, Комисията извършва анализ за въздействието на сделката върху съответния пазар/и като разглежда редица обстоятелства, сред които положението на предприятията на съответния пазар преди и след концентрацията, тяхната икономическа сила, достъпа до снабдяването и до пазарите на съответните стоки и услуги, юридически или други препятствия за навлизане на нови участници на пазарите и др.

Не е в правомощията на КЗК да изследва произхода на финансови средства, с които се предвижда финансирането на нотифицираната операция. Също така, извън правомощията на Комисията е да извършва оценка за нищожността или унищожаемостта на договори по смисъла на чл. 26 и чл. 27 от Закона за задълженията и договорите.

Целта на анализа е да установи дали сделката е от естество да доведе до увеличаване на пазарната мощ на предприятията-участници в степен, която може да увреди ефективната конкуренция на съответния пазар, както и да увреди интересите на потребителите като намали разнообразието на предлаганите стоки и услуги на разумни цени, или ограничаването на иновациите.

Комисията разрешава концентрацията, ако тя не води до установяване или засилване на господстващото положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар, посочват от КЗК.

Концентрация по смисъла на конкурентното право е всяка сделка между независими предприятия, водеща до трайна промяна в контрола върху тях. Промяната в контрола, упражняван върху предприятията води и до промяна в структурата на пазара, което от своя страна обуславя необходимостта от контрол от страна на националния орган по конкуренция по отношение на тези сделки.

Коментари

Задължително поле