КЗК забрани и на „Еврохолд” да купи ЧЕЗ

Снимка: Архив

Решението може да се обжалва

Комисията за защита на конкуренцията не разреши и на “Еврохолд” да купи българските активи на ЧЕЗ. Преди това комисията отказа и на “Инерком” да придобие същите активи.

На база постъпилата информация и доказателства в хода на проучването комисията е установила, че сделката с “Еврохолд” ще породи конгломератни ефекти на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор. Планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти.

Въз основа на цялостния анализ комисията заключи, че обединяването на опита, икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се предприятия ще доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група и значително възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответните пазари.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

От “Еврохолд” заявиха, че “компанията уважава преценката на регулатора да не разреши сделката и вярва, че тя е взета след внимателна и задълбочена дисекция. Компанията ще изчака решението на надзорния съвет за по-нататъшните стъпки по сделката и за развитието на инвестиционната си стратегия в енергийния сектор.

Коментари

Задължително поле