Кирил Желев: 5,4 млрд. евро несъбрано ДДС за 17 години не е много за България

Сумата от 5,4 млрд. евро несъбрано ДДС от държавата за период от 17 години е нормална за условията в България. Според мен тя е даже доста по-голяма. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и бивш директор на Агенция „Митници“ Кирил Желев по БНР.

Желев уточни, че става дума не само за данъчни задължения от минали периоди, но и за задължения към държавата, общините, бюджета на социалното осигуряване и този на НЗОК: "Всички тези задължения са свързани с два основни проблема. Единият проблем е поведението на данъчните органи, но по-големият проблем е взаимодействието и координацията вътре в самите данъчни органи и между държавните органи и репресивния апарат на държавата – прокуратура, МВР".

Според него няма достатъчно висока данъчна култура и няма прилично ниво на данъчно поведение в „Икономическа полиция“ на МВР и в прокуратурата

"Парадоксът е, че те разчитат, че данъчните органи ще разкрият за тях неща, свързани с престъпления. Това не е задължение на данъчните агенции. Данъчните задължения много по-често граничат с престъпления и това са ангажименти на други органи и организации. Повишаването на данъчната култура на обществото също е от значение. Реално погледнато данъчните органи съумяват в голяма степен да си свършат работата и да увеличат събираемостта, но едновременно с това, ако те не подобрят оперативното си взаимодействие с репресивните органи, там, където става дума за извършване на престъпление, точно там са възможностите за увеличаване на събираемостта", каза Кирил Желев.

Кирил Желев смята още, че плоският данък е остаряла форма за облагане и трябва да се премине към прогресивно облагане. Според него въвеждането на диференцирана ставка не води до преки ефекти за бюджета.

Коментари

Задължително поле