Кметовете в Шуменско с денонощни дежурства срещу пожари

Заповед с мерки срещу огнени стихии

Кметът на община Шумен Любомир Христов издаде заповед, с която се забранява изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци. Забранено е паленето на открит огън в площите с посеви и в непосредствена близост до тях. В заповедта се посочва, че не се позволява използването на сигнални ракети в районите на житните масиви и фуражните площадки.

В указанията се посочва още, че собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на земеделските посеви, а кметовете и кметските наместници да организират денонощно дежурство на телефонен пост в кметствата. Изисква се да се създаде организация за своевременно разораване на необходимите минерализовани ивици край пътищата и на местата, където земеделската земя граничи с горския фонд, да се осигурят средства за ефективни гасителни действия.

Паленето на огън в горите и земите от горския фонд трябва да става само на определените за това места, се казва още в заповедта и се обръща особено внимание на туристите, които често посещават Шуменското плато.

От общината напомнят на институциите, които поддържат пътната и железопътната мрежа в близост до житни масиви, че трябва да почистват терените от сухи треви и горими отпадъци. Не се разрешава паркирането на автомобили и струпването на материали на по-малко от 5 метра от пожарните хидранти.

От общинската администрация призовават гражданите да сигнализират своевременно при наличието на пожар в стърнищата на тел. 112 или в най-близкото кметство и лесничейство. Гражданите могат да сигнализират и на денонощен телефонен пост: 054 857 651 и 0882885758 в Община Шумен.

Коментари

Задължително поле