Кметът на Свищов Генчо Генчев: Общината е в стабилно финансово състояние

Публично обсъждане на отчета по бюджета на община Свищов за 2016 година се проведе в общинската администрация.

"Изпълнението на бюджета във всичките му политики е изключително добро, имаме и преходен остатък. Можем да кажем, че това е една добре завършена финансово година. Нямаме неразплатени задължения по отношение на разходната политика към наши контрагенти. Общината е финансово стабилна. Пред нас остава предизвикателството за привличане на нови средства от различни донори и програми на Европейския съюз", заяви кметът на крайдунавския град Генчо Генчев.

Пред присъстващите градоначалникът коментира и въпроса за състоянието на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович”.

По-късно бе обсъден и въпросът за намеренията за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов. Той касае три основни проекта по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектите са „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов”, „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов” и „Обновяване на обекти на образованието в община Свищов”. Те се реализират по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 година. Трите одобрени проекта са на обща стойност близо 10 милиона лева, а общия размер на кредита за съфинансиране на проектите е в размер на 1 570 000 лева. Срокът на погасяване на всеки от кредитите е до 24 месеца.

Коментари

Задължително поле