Кметът на София Йорданка Фандъкова: Бизнесът в столицата е гладен за висшисти

Много от завършилите се реализират по специалността в столични проекти

Имаме добро сътрудничество с много от университетите

На 3 юли в Народното събрание се състоя Национална среща по проблемите и перспективите за висшето образование, организирана от вестник „Труд“. Събитието бе финал на професионалната дискусия, водена на страниците на вестника през последните шест месеца. Участваха ректорите, влезли в дискусията със свои текстове, както и техни колеги, представители на бизнеса, синдикати и други организации.

Форумът бе под патронажа на председателя на Комисията по образованието и науката в 44-тото НС Милена Дамянова. Два дни след дискусията Дамянова внесе в Народното събрание поправки в Закона за висшето образование, които регламентират по-активното участие на бизнеса, подкрепено единодушно от присъстващите на срещата. Тази идея бе развита и в преобладаващата част от статиите на ректорите.

В поредица от статии „Труд“ ще публикува изказванията на водещите участници в дискусията – Милена Дамянова , кметът на София Йорданка Фандъкова, ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, проф. Стати Статев, ректор на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Чувствам се длъжна да говоря от името на големите градове, на общините и на българската столица. Тук са успехите, но тук са и предизвикателствата, затова наистина се включвам с голямо желание в тази важна дискусия. Нуждата от образовани и добре подготвени хора е най-важната за икономиката на всеки град, както за бизнеса, така и за институциите. Така че няма нищо по-важно от това да осигурим устойчивото развитие на града, а то е възможно само с развитието на икономиката. Не можем да си представим развитието на икономиката и обслужването днес, в това число и административното, без добре подготвени кадри. През последните години, въпреки че София има най-много хора с висше образование – над 50% , градът ни също изпитва голям недостиг на добре подготвени и образовани кадри. В София броят на заетите лица е над 700 000, а коефициентът на икономически активните лица е над 62% - това е най-високият коефициент за страната. Тук се намират и най-много от висшите учебни заведения – 23 от общо 51 акредитирани са в София, студентите тук са около 100 000, което е над 40% от общия брой студенти в България от 2000-та година насам. В София обаче делът на населението на възраст между 25 и 64 години с висше образование е 51,4% през 2016 г. Тоест, освен че в София се обучават най-много студенти, те остават на местния пазар на труда, а освен тях тук идват да се реализират и други млади хора, които получават своето образование в други градове на страната.

За мен като кмет на града беше изключително важно да отворим общинската администрация и oбщината, която работи за развитието на града, към науката, университетите и образованието. Мисля, че имаме едно изключително важно и добро сътрудничество с много от университетите, както и с БАН, на практика – с всички. Затова искам специално да благодаря на ректорите на всички висши учебни заведения в нашия град.

Често давам два примера, които са изключително важни за града, днес ще дам и трети.

Първият пример са новите модерни инсталации за преработка на отпадъци, специалистите за които се подготвяха и продължават да се подготвят в пет университета в София – Лесотехническия, Софийския, Техническия, Минно-геоложкия и Химико-технологичния. Аз съм разговаряла с много от тези млади хора – те биха могли да отидат навсякъде в Европа, но остават тук, защото имат възможност. Образованието, което са получили, ни дава възможност пък на нас да вярваме, че тази единствена в България инсталация може да се управлява и използва добре. Така че наистина – ето един добър пример за добре подготвени млади хора, които са много иновативни, готови да работят с нови технологии и се реализират тук, в България.

Другият голям пример е проектът за софийското метро. За него специалисти се подготвят в много университети, няма да ги изброявам, искам само да им благодаря, защото ние правим едно истинско сътрудничество, участвайки в учебния процес и в същото време предоставяйки възможности за стажове и за работа. Над 500 души работят само от Висшето транспортно училище в метрото на София.

Казах, че ще дам един трети пример - използвам случая, че тук е и министърът на културата, за да благодаря на висшите училища, които подготвят младите хора в сферата на изкуството и културата, защото това за София е особено важен сектор. Културните и творчески индустрии в града заемат трайно четвърто място в икономиката по добавена стойност и това се дължи наистина на добре подготвените кадри. Тази година за пети пореден път, заедно с Нов български университет, а предишните години със Софийския университет, подготвяхме културни мениджъри. Едно сътрудничество и иновативен проект за цяла Европа, за който отново използваме капацитета на университетите.

Разбира се, аз говоря за добрите примери, но предизвикателствата пред системата са огромни. Както вече казах, тук са представителите на бизнеса – със сигурност ще поставят важни въпроси за развитието на бизнеса и икономиката.

Затова искам да поздравя министъра на образованието господин Вълчев, затова, че той има много ясна визия за промени – при това смислени, обмислени, изговорени с всички страни, така както започнаха заедно с госпожа Дамянова и Комисията, реформите в средното образование и те вече доста напреднаха, очакваме след 4-5 години да видим и добрите резултати.

Пожелавам им така да работят и за проблемите във висшето образование, и то наистина да извоюва своя авторитет като висше образование, което отговаря на изискванията на времето и на пазара на труда. С всичко, което мога, аз и общината ще се включваме в този процес.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения