233-ма са осъдени по обвинителни актове на Гешев

Иван Гешев, кандидат за главен прокурор

Кандидатът за главен прокурор отлично изпълнява служебните си задължения

Няма допуснати нарушения и наказания

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати информация на председателя на ВКС Лозан Панов за работата на кандидата за главен прокурор Иван Гешев. Преди дни Панов поиска от колегите си конкретни подробности от професионалната работа на Гешев, чието изслушване предстои на 24 октомври.

От 230 прокурорски актове, докато е бил в Софийска районна прокуратура от 2006 до 2009 г., прокурор Гешев е внесъл в съда 134 обвинителни акта, 6 споразумения и 70 предложения за административно наказание, се казва в отговора. В Софийска градска прокуратура има 15 обвинителни акта и 5 споразумения. 233 е общият брой на осъдените, с влязъл в сила съдебен акт. От комисията напомнят, че Гешев е един от прокурорите, изготвили обвинителния акт по делото „КТБ“, който е с обем от 85 тома и съдържа 10 821 листа. Процесът вече се води в спецсъда срещу 18 лица, сред които банкера беглец Цветан Василев.

От комисията считат, че няма основание за разглеждане на актове на прокурор Гешев по същество, защото последна атестация, приета с решение на ВСС, е с комплексна оценка „много добра“. След периода на последното атестиране нямало данни за влошаване качеството на работата му, а точно обратното - за отлично изпълнение на служебните му задължения, както и за проявен висок професионализъм. Липсвали допуснати от Гешев нарушения, както и основателни жалби срещу него. Нямало и образувани дисциплинарни производства и наказания.

Коментари

Задължително поле