Красимир Вълчев: С 330 милиона лева се увеличават средствата за образование през 2018-а

„Ще променим формулата за разпределение на средствата в системата”. Това каза просветният министър Красимир Вълчев на форума на младите учители, организиран от „Сдружение за образователни инициативи 19” при ОУ „Бачо Киро”.

„Ще има разходен норматив или стандарт за образователна институция, който няма да зависи от броя на учениците, от големината на училището”, поясни Вълчев.

По негови думи ще бъдат вкарани допълнителни параметри в разпределителната формула, които ще дадат повече средства за малките училища и детските градини в отдалечените и малките населени места, където има и концентрация на уязвими групи. Новият разходен стандарт ще бъде подготвен до началото на есента и ще се прилага от началото на бюджетната 2018 г. Образователните институции ще бъдат субсидирани с 330 млн. лева повече и това е заложено в средносрочната бюджетна прогноза, уточни министърът.

Според Красимир Вълчев обезпечаването на образователната система с преподаватели е едно от предизвикателствата пред просветното министерство. „ Младите хора в общия случай търсят професии, които са с възможности за кариерно развитие, за по-високи доходи, за личностна реализация и утвърждаване. Ние ясно излъчваме сигнал, че учителската професия е професия, която може да им осигури такива възможности. Не знам дали има друга управленска програма, която в толкова голяма степен да акцентира върху учителите - че те са най-важният фактор в образователната система”, каза Вълчев.

„Предвидено е в програмата на правителството двойно увеличение на възнагражденията, което ще се отрази в увеличение на минималните заплати. Отделно от това правим политики в системата на висшето образование. Професионалните направления Обучение по педагогика, Педагогика на обучението по … са изведени като приоритетни. Студентите в тях получават допълнителни стипендии, а висшите училища допълнително финансиране и по-висок прием за обучението в тях”, допълни Вълчев.

Той подчерта, че политиките дават вечер резултат. През последните 4 години броят на студентите в професионалните направления Обучение по педагогика и Педагогика на обучението по… се е увеличил с близо 20%, докато в други професионални направления като икономика, администрация и управление е намалял. А това е предпоставка да има повече учители след 4-5 години, когато се очаква най-големият недостиг на кадри. По пример на други държави ще се приложи модел за поетапно преминаване от активна учителска работа към пенсионна възраст, каза още Красимир Вълчев.

Министърът съобщи, че се подготвя междуинституционален механизъм, който ще обедини държавната и общинската власт в работата по обхващането и задържането на учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

Народните представители Клавдия Ганчева и Станислава Стоянова, областният управител проф. Любомира Попова, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, кметът Даниел Панов, ръководители на образователни институции участваха във форума на младите учители.

Коментари

Задължително поле