Куба - 58 години в блокада

Photo by Yuting Gao from Pexels

От Хавана изчислиха колко u струва това

За последната година Куба е загубила над $5,5 млрд.

Още през юли 2020 г. Куба представи Доклад, съгласно Резолюция 74/7 на Общото събрание на ООН, озаглавен „Необходимост от прекратяване на икономическата, търговската и финансовата блокада, наложена от САЩ срещу Куба”. Поради обстоятелствата, наложени от пандемията COVID-19, за операцията и в дневния ред на Общото събрание на ООН, проекторезолюцията на Куба по този въпрос ще бъде обсъдена и поставена на гласуване в ОС на ООН, през май 2021 г. За пореден път Куба иска подкрепата и солидарността на Република България и международната общност.

Този доклад обхваща периода между април 2019 г. и март 2020 г., белязан от сериозен спад в двустранните отношения между Куба и САЩ и прогресивно затягане на икономическата, търговската и финансовата блокада. От април 2019 г. до март 2020 г. блокадата е причинила загуби на Куба от порядъка на $5,570 млрд. Това представлява увеличение с около $1,226 млрд. спрямо предходния период. За първи път общият размер на щетите, причинени от тази политика за една година, надхвърля бариерата от $5 млрд., което илюстрира степента, до която блокадата се е засилила на този етап. Изчислените щети не включват действията на правителството на САЩ в контекста на пандемията COVID-19, тъй като надхвърлят края на анализирания период.

При текущи цени, натрупаните щети за почти 6 десетилетия от прилагането на тази политика, възлизат на $144,413 млрд. Като се вземе предвид обезценяването на долара спрямо стойността на златото на международния пазар, блокадата е причинила количествено измерими щети за повече от един трилион 98 млрд. 8 милиона долара.

Блокадата представлява масово, грубо и систематично нарушаване на човешките права на всички кубински мъже и жени. Поради декларираната си цел и политическата, правната и административната рамка, на която се основава, тя се квалифицира като акт на геноцид съгласно Конвенцията от 1948 г. за Предотвратяване и Наказване на престъплението Геноцид.

(Със съкращения)

Коментари

Задължително поле