КФН замрази за месец дейността на две застрахователни дружества

Комисията за финансов надзор (КФН) замрази дейността на две застрахователни дружества за срок от един месец.

КФН забранява на Застрахователна компания „Надежда” АД и на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК”  да сключват нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължават срока на сключени договори и да разширяват покритието по тях.

В двете дружества са назначени квестори, които ще осъществяват всички функции и правомощия по управление и ще установят финансовото им състояние.

Коментари

Задължително поле