Македонски статистици на обучение в НСИ

В периода 19 - 21 септември 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на тридневно обучение, в което експерти от отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност“ запознаха колегите си от Държавната статистическа служба на Република Македония с българския опит в областта на хармонизираните индекси на потребителските цени.

Посещението с цел обучение е организирано в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейската комисия (IPA 2015) с бенефициенти страните от Балканския регион, съобщиха от НСИ.

Основните теми, разгледани и дискутирани по време на работното посещение, бяха:

• Преглед и прилагане на законодателството в областта на статистиката на потребителските цени;

• Българският опит при прилагането на методите за оценка на качеството;

• Третиране на сезонните продукти;

• Процедури за събиране и валидация на данните;

• Хармонизиран индекс на потребителските цени при постоянни равнища на данъците;

• Класификация на подиндекси на ХИПЦ на напълно или частично администрирани на 5-о ниво на КОИКОП;

• Нова структура на инвентаризация (inventory) на източниците и методите на ХИПЦ и докладите за качеството;

• Конструиране и производство на индексите на цените на жилищата.

Коментари

Задължително поле