Марешки: И аз не знам дали имам две партии

Веселин Марешки

"Не знам, не мога да ви кажа. Защото законът е такъв. Никой не може да ми каже сега дали съм, или не съм. Не може да се каже едната партия дали съществува, или не съществува. Не ни дават да участваме в избори, не я признават, а от друга страна казват, че съществува."

Това обяснение даде пред Нова телевизия Веселин Марешки на , че е председател на две партии едновременно.

Под "едната партия" той имаше предвид първата му партия - създадената от него през 2005 г. “Национално движение за свобода и демокрация” (НДСД).

"В предварителния разговор попитахте дали съм член, сега - дали съм председател. Даже не е ясно какъв е статутът на втората партия. Така че и аз не знам", каза още Марешки. По думите му НДСД "не я броят за съществуваща".

Водещите на "Здравей, България" обаче не му зададоха точния въпрос, на който , а именно - дали е сред учредителите на създадената през 2007 г. "Либерален алианс" (прекръстена на ВОЛЯ), което би било грубо нарушение на Закона за политическите партии и би поставило под въпрос легитимността на ВОЛЯ и участието й в изборите.

 по компетентност до Софийски градски съд и Софийска градска прокуратура за извършване на проверка за спазване на Закона за политическите партии.

Напомняме, че и НДСД, и ВОЛЯ са подавали годишни финансови отчети пред Сметната палата за всяка от последните 10 години. Още от учредяването им двете партии са регистрирани на един и същи варненски адрес – в притежавания от търговеца политик Медицински център “Младост”, отчетите им са съставени от една и съща счетоводителка. През 2010 г. Марешки е направил дарения и на двете партии.

От 2013 г. насам декларациите и на двете партии са с вписан един и същи председател - Веселин Найденов Марешки. Документите са съставени от неговата собствена съпруга Светлана Марешка, която известно време играе ролята на счетоводител и на двете партии.

Марешки си позволи индиректно да нарече публикациите на "Труд" "такива пасквили" и се зарече да въведе наказателна отговорност за "фалшиви новини".

По този случай напомняме, че публикациите на "Труд" се основават изцяло на документи, които са публични и всеки може да ги разгледа на сайта на Сметната палата.

Впоследствие Марешки все пак уточни, че не става дума за "подсъдна новина".

 

За негово сведение, публикуваме реда за прекратяване на партия, уреден в Закона за политическите партии. Ако е искал да закрие първата си партия, достатъчно е било да се вземе решение за това или просто да спре да подава отчети за нея пред Сметната палата:

Чл. 38. Политическата партия се прекратява при:

1. решение за сливане или вливане в друга партия;

2. решение за разделяне на две и повече партии;

3. решение за саморазпускане съгласно устава й;

4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;

5. разпускане с решение на Софийски градски съд.

Чл. 39. Решенията по чл. 38, т. 1 и 2 се вземат от върховния орган на партията. Това право не може да бъде делегирано на ръководния орган на партията.

Чл. 40. (1) Софийски градски съд постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато:

1. с дейността си нарушава системно изискванията на този закон;

2. дейността й противоречи на разпоредбите на Конституцията;

3. повече от пет години от последната й съдебна регистрация не е участвала в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове;

4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни години;

5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния ? орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.

(2) Решението на съда по ал. 1 се постановява по иск на прокурора.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Решението на Софийския градски съд по чл. 40 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд независимо от предпоставките за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върховният касационен съд се произнася в 14-дневен срок с решение, което е окончателно и не подлежи на отмяна по чл. 303 от Гражданския процесуален кодекс.

(3) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра на Софийския градски съд и в 7-дневен срок от вписването се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 42. (1) При прекратяване на политическа партия по чл. 38, т. 1 - 3 съответният орган определя начина на разпореждане с имуществото й.

(2) При прекратяване на политическа партия по чл. 38, т. 4 и 5 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.

Коментари

Задължително поле