Марияна Николова: Ниското заплащане и натовареността пречат за привличане на квалифицирани специалисти в МОСВ

Ниското заплащане и натовареността на служителите е пречка за привличане на квалифицирани специалисти в МОСВ. Това каза вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от ДПС Джевдет Чакъров за заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите.

По думите й през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонала в централно управление на МОСВ се е увеличило, като напусналите са 6 % от общата численост.

"Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по бюджета на МОСВ разходите за персонал бяха увеличени с 10 на сто за увеличение на основните възнаграждения на щатните служители и за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател. В резултат на извършеното увеличение на основните заплати средната работна заплата към 31 март 2020 г. беше Изпълнителна агенция по околна среда - 1051 лв., Регионална инспекция по околна среда и води  - 1093 лв., Дирекцшя на националния паркове - 1007 лв., Басейнови дирекции- 1071 лв., Централна администрация - 1625 лв.", заяви още министърът.

По думите й не се е постигнало решението от заседанието на Съвета за административна реформа от 16 август 2018 г. за преодоляване на различието в заплащането в администрацията една и съща категория. "Концепуталното решение за увеличаване на разходите за персонал на всички администрации с 10 на сто доведе до по-голяма разлика в заплащането на МОСВ спрямо администрациите от същата категория", коментира още Николова.

Тя уточни, че с постановление на министерски съвет от 7 август 2020 г. разходите за персонал по бюджета на МОСВ са увеличени с 2 млн. 610 хил. и 700 лв.

"Предварително бяха проведени разговори с Министерство на финансите и беше представена информация за включване на всички второстепенни разпоредители с бюджет на увеличението от 30 на сто за основните работни заплати, предвид дейноста свързана с превенция на разпространението на COVID -19, лечението на заразените", коментира още тя.

По думите й независимо от това националните паркове и централна администрация не бяха включени във финансовите разчети за увеличение с 30 на сто. Тя поясни, че с постановление номер 240 от 31 август 2020 за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите на държавните администрации се е дало право на реъководителите на Изпълнителната агенция по околна среда, Регионалните инспекции по околна среда и води и Басейновите дирекции да увеличат индивидуалните заплати с 30 на сто до 4 септември 2020 г.

Коментари

Задължително поле