МВР забрани снимането на оградата по турската граница

Посещенията ще стават само след предварителна заявка

Край на разходките и правенето на снимки в района на оградата по българо-турската граница. Главна дирекция "Гранична полиция" въведе пропускателен режим за пребиваване в стратегическата зона на "временното възпрепятстващо съоръжение" (ВВС).

От ГДГП припомнят, че то е включено в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

Със заповед на министъра на вътрешните работи по протежение на преградното съоръжение е обособена стратегическа зона за сигурност до 300 метра от съоръжението. За осъществяване на законоустановени дейности зад него на места са изградени пешеходни или автомобилни портали. В тази връзка, след извършен анализ на риска, ГДГП създаде необходимата организация за осъществяване на пропускателния режим и реда за пребиваване в стратегическата зона на ВВС, съобщиха от дирекцията.

Посещенията и пребиваването на лица, както и осъществяването на всякакви дейности до оградата и в стратегическата зона, се съгласуват с директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ или с директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово. При необходимост лицата, които ще пребивават в стратегическата зона, се придружават от служители на ГДГП.

На пребиваващите в стратегическата зона, се забранява следното:

- Извършване на действия, които биха довели до нарушаване на нормалното функциониране на ВВС, изградените портали, водостоци и прилежащия към съоръжението път;

- Внасяне и изнасяне на предмети и вещи, които биха довели до затруднения и невъзможност за функциониране и нарушаване целостта на ВВС;

- Фотографиране и заснемане на елементи на ВВС и прилежащия път;

- Извършване на умишлени действия, които могат да се определят от смесените гранични комисии като гранични инциденти, съгласно Спогодбата между България и Турция от 1967 г.

- Извършване на закононарушения съгласно действащата нормативна уредба.

"Гранична полиция" осъществяват административно-наказателна дейност при констатиране на нарушения на определения ред за достъп до стратегическата зона и временното възпрепятстващо съоръжение, като обект от значение за националната сигурност.

При необходимост от пребиваване в обособената стратегическа зона или в близост до изграденото ВВС, както и за преминаване през обособените пешеходни/автомобилни портали по протежение на възпрепятстващото съоръжение, гражданите трябва да подадат заявка в ГДГП, РДГП Елхово или съответните гранични полицейски управления на регионалната дирекция – ГПУ Свиленград, ГПУ Елхово, ГПУ Болярово, ГПУ Средец и ГПУ Малко Търново.

Информация може да се поиска и от кметовете на населените места, намиращи се в близост до българо-турската държавна граница, с които е уточнен реда за подаване на заявки за преминаване през порталите на ВВС.

Коментари

Задължително поле