МВР и НАП душат 32 хил. банкови сейфа

Хора и фирми крият пари, бижута и документи в 32,4 хил. банкови сейфове.

Следят кой държи пари и ценности под ключ

Проверяват 2600 граждани и фирми на ден

Закриха 3 милиона сметки в рамките на година

Граждани и фирми са наели 32,4 хил. банкови сейфове, в които крият пари в брой, ценности и документи, показват данни на БНБ към края на 2019 г. Броят на наетите сейфове малко се увеличава - година по-рано те са били 32,04 хил. При банковите сметки обаче ситуацията е различна. В банките в страната има 15,56 млн. активни сметки, при 16 млн. година по-рано. Хората и фирмите постоянно откриват и закриват сметки. Но се оказва, че новите сметки са с близо 440 хил. по-малко от закритите. Една от причините за това е, че много хора с малко пари на влог теглят спестяванията си и закриват сметката, за да посрещнат неотложни разходи. Друга причина е, че банките повишават таксите за обслужване на сметки и дебитни карти. Затова много хора закриват сметките си и държат по 1-2 дебитни карти, вместо по 3-4.

Сейфовете пазят парите от крадци, но не и от събирачи на дългове, данъчни и полицаи. От 2017 г. в БНБ работи Регистър на банковите сметки и сейфове. Той съдържа данни за номерата на сметките, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат с парите лица, както и за гражданите и фирмите - наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Достъп до данните имат НАП, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и съдебните изпълнители. Те могат да проверят дари даден длъжник крие бижута и пари в сейф и да поискат от съответната банка да наложи запор на съдържанието на трезора. Достъп до данните от регистъра имат и органите на съдебната власт, Главна дирекция “Национална полиция”, ГД “Борба с организираната престъпност” и ДАНС.

През 2019 г. органите и институциите с право на достъп до данните са извършили проверки на 685 хил. граждани и фирми, като на месец са проверени средно по 57 137 лица. Това прави по около 2600 проверки всеки работен ден, като най-активни са частните съдебни изпълнители с повече от 1000 проверки всеки ден.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес