МВР ще бори корупцията сред служителите си чрез "тестове за интегритет"

Министерството на вътрешните работи публикува за обществено обсъждане Инструкция за “тестове за интегритет” на държавните служители в системата, става ясно от сайта на Портала за обществени консултации на МС.

Тестовете представляват симулация на реално съществуващи ситуации, свързани с изпълнението на служебната дейност на държавния служител, обект на тест. Те ще извършват без знанието и съгласието на държавните служители, въз основа на план, предварително изготвен и утвърден от ръководителя по структурата, определена да проведе теста.

Тестовете за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавни служители на МВР са новите форми за противодействие на корупцията и въздействие спрямо държавни служители, изложени на корупционен риск и уязвимост.

По време на провеждане на тестовете се наблюдава начина на изпълнение на служебните задължения и поведението на държавния служител, обект на теста в конкретната

ситуация.

По смисъла на инструкцията – “тест за интегритет” е симулация на реално съществуващи ситуации, свързани с изпълнението на служебната дейност на служителя, обект на проверка, която той/тя е задължен да реши според неговите правомощия и служебни задължения, като реакцията и поведението му в конкретната ситуация се наблюдава от специално назначени за това служители, без структурата, в която той работи предварително да бъде уведомена.

„Сценарии за повреждане на тест“ е предварително разписани кратко изложение и сюжетна схема, по която трябва да протече проверката за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавните служители на Министерството на вътрешните работи. В него са определени основните действия на проверяващите, които трябва да създадат такива условия, при съприкосновението с които лицето, което се проверява, се намира пред доброволния избор да извърши едно или друго действие.

С прилагането на Инструкцията се очаква силен превантивен ефект и въздействие спрямо държавни служители, изложени на корупционен риск и при констатирано корупционно поведение, което не представлява нарушение или престъпление. Това ще позволи на ръководството на проверяваната структура на МВР своевременно да предприеме мерки за

превенция.

Коментари

Задължително поле