Медицински университет-Варна поема управлението на общинската Очна болница

Лечебното заведение става елитен център по офталмология

Варненската общинската Очна болница ще премине под управлението на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов". Предложението на кмета Иван Портних бе одобрено с пълно единодушие от членовете на три комисии към местния парламент - "Здравеопазване", "Собственост и стопанство" и "Правна".

До решението се стигна, след като през март лекарите от здравното заведение подадоха едномесечни предизвестия за напускане заради амортизираната база, липсата на апаратура и лошото финансово състояние на дружеството, което е и университетска база за обучение. Кризата принуди управителят на болницата д-р Руслан Тошев да подаде оставка. На негово място бе избрана проф. д-р Христина Групчева, зам.-ректор на МУ-Варна, а бъдещето на болницата влезе във фокуса на местната власт. Според мнозинството съветници университетът има кадрови, научен, финансов и технологичен потенциал да развие Очна болница. Плановете на МУ-Варна са да инвестира в превръщането й в елитен център по офталмология за Източна България, припомни проф. д-р Радослав Радев, представител на МУ-Варна и председател на Районната колегия на БЛС. "Благодаря за взетото решение, което за мен е в десетката. Когато наука, умения и опит се съчетаят, успехите са налице", коментира той.

Община Варна ще запази собствеността си върху Очна болница и всички въпроси, свързани с продажбата или отдаването под наем на части от нея, както и разпоредителни сделки с материални активи ще се реализират само след съгласие на кмета и решение на Общинския съвет. "Прехвърляме само управлението на болницата", подчерта председателят на местния парламент Тодор Балабанов. Съветниците от трите комисии одобриха и промени в Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества. Те ще позволят решаването на подобни казуси в бъдеще. Корекциите и договорът между общината и МУ-Варна ще влязат в сила, след като бъдат гласувани на сесия на местния парламент.

Коментари

Задължително поле