Мерки срещу измамите при приема в ясла

Затягат контрола над критерий “хронични заболявания”

Изхвърлят фиктивно записаните в забавачка в София

Първолаци влизат по-лесно в училището при братята и сестрите си

Столичният общински съвет ограничава измамите при приема в ясла. Мерките са заложени в промените в правилата за вход в общинските ясли, влизащи в сила от 18 март. Приемът на деца с хронични заболявания намалява от 5 на до 3 за всяка група. Малчугани с увреден слух се записват в ясла № 35 без ограничения. Затяга се контролът над доказването на хроничното заболяване. То вече се удостоверява с ТЕЛК, а не от личния лекар.

Взимат се мерки срещу фиктивното записване на деца в ясла. С тази практика им се пазеше място в дадено детското заведение, без да го посещават. Ако не постъпят в яслата до 60 дни след 15-ти септември, мястото им остава свободно за следващо класиране. Предимство от 1 т. се дава за братя, сестри и близнаци. От 1 на 2 се увеличават точките за постоянен или настоящ адрес в района на яслата, както и за работещи родители, студенти или такива в отпуск за отглеждане на дете.

СОС промени и правилата за прием в първи клас. Те влизат в сила от текущата кампания. Увеличава се предимството за деца с братя и сестри на възраст до 12 г., учещи в същото училище. Критерият става водещ и важен колкото този за над 3 г. на адрес до школото. В допълнителните критерии се дават 11 т. ако братът или сестрата е на над 12 г. Предимството за сираци става 6 т. На кръгъл сирак преди се даваха 5 т., а на полусирак - 3 т.

Коментари

Задължително поле