Мерки срещу пожарите в жътвата обявиха в Монтана

Дни преди началото на тазгодишната жътвена кампания Областната дирекция на МВР в Монтана предупреди стопани и граждани да спазват стриктно правилата за безопасност, за да не се допускат пожари, загуби на продукция и опасности за населените места и хората. Още в края на май шефът на Областната дирекция „Земеделие" в Монтана обяви периода от 1 юни до 31 октомври за пожароопасен сезон във всички земеделски територии на региона.

В този период се забранява изгарянето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници. Не се допуска паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на по-малко от 50 метра от тях. Забраняват се и ремонтните дейности по линейни обекти, преминаващи през или покрай житните площи.

Службите и фирмите, които стопанисват републикански, общински и частни шосета през или покрай житни посеви трябва да почистят сервитута им от сухи треви и храсти. А земеделската техника да е преминала годишен технически преглед и да е снабдена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители, разпореждат от МВР.

При започването на жътвата посевите да се парцелират на площи за еднодневна работа с изорани противопожарни ивици, а за масивите над 100 дка да се уведомяват Пртивопожарните служби и да се осигурява дежурство на трактор с водач и прикачен плуг, обявиха от дирекцията на МВР и напомниха, че за неспазване на изискванията нарушителите ще носят административно наказателна отговор. Всяко лято въпреки предупрежденията на властите и заплахата с глоби обаче десетки пожари, част от тях запалени умишлено, избухват в ниви и стърнища, огньовете унищожават растителност, птици и животни и застрашават села и градове.

Коментари

Задължително поле