МЗ купува 280 нови линейки за 38,3 млн. лева

Подписват договорите в понеделник

Два договора за доставка на нови линейки на обща стойност 38 300 640 лв. с ДДС. ще подпише Министерство на здравеопазването в понеделник, 19 ноември.

След провеждане на процедура по реда на ЗОП фирмата „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД е определена за изпълнител на обществената поръчка за доставка на линейки по двете обособени позиции, съобщиха от ведомството.

Договорите са за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95 броя линейки тип С и 185 броя линейки тип В, с включено медицинско оборудване и медицинска апаратура.

Закупуването на медицинските превозни средства е в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

 

Коментари

Задължително поле