Минималната заплата ще расте със средната

Въвеждат правила за парите за стажанти и чираци

Целта е възнаграждението да задоволява нуждите на семейството на работника

Възможно е повишаване на цените

Минималната заплата може да нараства заедно със средната заплата за страната. Проект на директива на ЕС предвижда всяка страна-членка да избере критерии за определяне на минималната заплата. Тези критерии обаче трябва да включват най-малко следните елементи - покупателната способност на минималната заплата, като се вземат предвид разходите за живот и плащаните данъци, общото ниво на заплати в страната, ръста на заплатите и на производителността на труда.

Това означава, че с вдигането на средната заплата, ще трябва да нараства и минималната. В мотивите към директивата е посочено, че възможен критерий за определяне на минималната заплата е тя да бъде поне 50% от средната за страната. За юни средната заплата у нас 1355 лв., което означава, че според Европейската комисия минималната е добре да бъде 678 лв. В проекта на бюджет за 2021 г. е предвидено минималната заплата да нарасне на 650 лв. Но с средносрочната програма на правителството е заложено минималната заплата за 2022 г. и 2023 г. да остане на нивото от 650 лв. Директивата на ЕС предвижда страните членки да имат срок от две години, за да я изпълнят. След това минималната заплата не би трябвало да бъде замразена, ако средното възнаграждение в съответната страна-членка нараства.

Минималните заплати в страните от ЕС трябва да осигуряват достоен жизнен стандарт, пише в мотивите на Европейската комисия. В проекта за директива на ЕС се посочва, че минималната заплата трябва да важи не само за хората на трудов договор, а за всички наети работници без значение какво е формалното отношение с работодателя им, включително домашни помощници, работници на повикване, стажанти и чираци.

Целта на промените е минималните заплати в ЕС да осигуряват задоволяване на нуждите на работника и неговото семейство при съобразяване с националните икономически и социални условия.

Повишаването на минималната заплата може да доведе до повишаване на разходите на фирмите и вдигне на цените, но няма да се отрази на печалбите на компаниите, посочват от Европейската комисия. Причината за това е, че с вдигането на минималната заплата ще се увеличи потреблението на хората, а съответно и оборотите на фирмите, пише в мотивите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари