3055 лева са необходими месечно за нормален живот на семейство в София

Над 73% от домакинствата в страната живеят с доходи под необходимите за нормална издръжка на живота

2340 лева са необходими всеки месец за нормален живот на четиричленно домакинство в България. Това показват данни за издръжката на живота през първото тримесечие на 2018 година, представени от Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ.

На човек от домакинство необходимите средства за нормален живот са 585, 09 лева. Парите са нужни за покриване на разходите за храна, поддържане на жилището, здравеопазване, транспорт и почивка.

Издръжката нараства с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие и с 2,6 на сто на годишна база. В пари едногодишното нарастване е с около 60 лева.

Необходимите средства за нормален живот на четиричленно домакинство в София обаче са повече - са 3055 лева, средно на човек - 763.80 лева. Издръжката в столицата надхвърля средните нива на издръжката на живота в страната с 30,5 на сто. По-високият размер на издръжката в София се дължи на различната структура на потребление /наеми, транспорт, отопление, услуги/.

Официалните данни за март отчитат средна работна заплата за София от 1 168 лева /бруто 1505 лв./, която е с близо 23,6 на сто по-ниска от реално необходимия разполагаем доход за издръжката на живота на човек, ако условно се приеме, че източникът на доходи са само заплатите на двамата родители.

73,3 на сто от домакинствата в страната живеят с общ доход под необходимите средства за издръжка на живот. Домакинствата, които имат доход над издръжката на живота са 26,7 на сто от всички в България, което представлява около 1 млн. 926 хиляди души.

Почти толкова са и домакинствата, които са с общ доход на човек до линията на бедност /321 лева/ - 26,2 на сто. Спрямо същия период на миналата година броят им намалява с около 180 хиляди души, когато тази група домакинства са представлявали 28,7 на сто при линия на бедност от 314 лева.

Данните на Евростат сочат, че най-богатите 20 процента от населението получават средно 8,2 пъти повече от най-бедните 20%. Само година преди това разликата в доходите им е била 7,7 пъти, а през 2012 - 6,6 пъти.

На пазара на труда се забелязват положителни тенденции - заетостта се увеличава с нови 62,6 хиляди работни места, като от тях - 23,2 хиляди са с основно и по-ниско образование. Според КНСБ данните са доказателство, че твърденията за влиянието на нарастването на минималната работна заплата /с 10,9 на сто от началото на годината/ върху намаление на заетостта на нискоквалифицирания труд, са неоснователни.

Коментари

Задължително поле