Министерството на културата проверява рухването на купола на пловдивска сграда, паметник на културата

Регионални инспектори в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” (ГД ИОКН) в Министерство на културата ще извършат проверка на място заради случая с рухването на част от купола на сградата, намираща се на ъгъла на улиците „Антим І” и „Лейди Странгфорд” в гр. Пловдив, съобщават от културното министерство.

Сградата е архитектурен паметник на културата.

Проверката на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” в Министерство на културата ще бъде извършена съвместно с компетентните органи на община Пловдив.

Ще бъде изготвен Констативен протокол и ще бъдат дадени конкретни указания и предписания за последващи действия. Най-вероятно ще се препоръча на кмета на община Пловдив да назначи комисия, която да установи състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни и консервационно-реставрационни и ремонтни работи, съгласно чл. 73, ал.1 и ал.2 от Закона за културното наследство /ЗКН/.

Коментари

Задължително поле