Министърът на образованието за приема в първи клас: Водещият критерий е близостта

В системата за прием водещият критерий е близост. Имаме доста либерална система, регламентирана в закона. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев за приема на първокласници в София, който започва от днес.

„Тази година новият критерий е уседналост, който е вторичен, спрямо критерия близост. Има за цел да избегнат злоупотребите от миналата година с адресни регистрации с цел записване с критерия месторабота“, изтъкна той.

„Според нас принципът близост е безспорен от гледна точка на удобството, придвижването, трафика“, заяви министърът.

„Най-много злоупотреби имаше с критерия месторабота. Почти всяко магазинче можеше да издаде бележки за заети в него“, обясни той. „Ако можеше да се контролира ефективно този критерий, можеше и да се приложи, но оценката е, че не можем да го контролираме ефективно“, призна министърът на образованието.

„Ако нямаме критерия близост, то тогава децата няма да имат привилигирован достъп до най-близкото училище“, посочи ое той.

„Ще имаме ситуация, в която живеещи на 50 или на 100 метра от училище няма да могат да бъдат записани, а ще могат да бъдат записани деца от другия край на града“, допълни Красимир Вълчев.

Коментари

Задължително поле