Министър Вълчев: Изпитите след 10-ти клас ще проверяват знанията на учениците

Снимка: Архив

Гимназиалното образование е разделено на два етапа, което дава възможност за хоризонтала проводимост, както и учениците да кандидатстват в друго училище. Целта е да се мерят резултатите и придобитата функционална грамотност на края на 10-ти клас, което съвпада със задължителното образование. Това обясни министърът на образованието Красимир Вълчев по БНТ по повод гласувания закон за нов зрелостен изпит за всички десетокласници.

"Зрелостният изпит ще е разделен на 2 факултативни изпита за дигитална компетентност и езици. Дори ученикът да не се яви, той ще продължи своето образование", обясни министърът. Според него, матурата е необходима и за оценка и анализ на всичко изучено от учебния материал.

Вълчев сподели, че министерството работи по 2 проекта, свързани с интегрирането на децата от ромски произход в училищата чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". По думите му, те се отнасят до училищата и детските градини и включват допълнителни часове по български език. Присъствието е задължително и обвързани със спиране на семейни помощи и писане на отсъствия в училище.

"Важно е да провеждаме политика за десегрегация. Ние не можем да намалим броя на десегрегираните училища, но може да направим така те да не се увеличават", каза Красимир Вълчев. Според него, в ромските общности има процес на модернизация и подобряване на условията.

Коментари

Задължително поле